share

โต๊ะเขียนแบบคืออะไร โต๊ะเขียนแบบแบบไหนดี โต๊ะเขียนแบบกับโต๊ะดราฟต่างกันอย่างไร

Last updated: 26 Apr 2024
1103 Views
โต๊ะเขียนแบบคืออะไร โต๊ะเขียนแบบแบบไหนดี  โต๊ะเขียนแบบกับโต๊ะดราฟต่างกันอย่างไร

   การเขียนแบบเป็นทักษะการปฏิบัติงานที่จำเป็นสำหรับนักออกแบบทุกแขนง ไม่ว่าจะเป็นอาชีพวิศวกร สถาปนิก มัณฑนากร รวมทั้งนักออกแบบในทุกสาขาวิชาชีพ ดังนั้นจึงเป็นวิชาสำคัญอันเป็นพื้นฐานสำหรับนักศึกษาที่เรียนในสาขาศิลปะและการออกแบบในทุกสาขา ที่จะต้องสนใจศึกษาทำความเข้าใจและฝึกปฏิบัติจนเกิดทักษะความชำนาญ จึงจะสามารถปฏิบัติการเขียนแบบและการอ่านแบบได้อย่างถูกต้อง เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ของตน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับรู้ผลงานที่ออกแบบได้อย่างถูกต้องตรงกัน ดังนั้นการเขียนแบบจึงเปรียบเสมือนแผนที่นําทางเพื่อไปสู่จุดหมายได้อย่างถูกต้อง ผู้ศึกษาควรเห็นความสําคัญของงานเขียนแบบ มีความเข้าใจวิวัฒนาการและพัฒนาการของเครื่องมือการเขียนแบบ สามารถเลือกรูปแบบและวิธีการถ่ายทอดงานเขียนแบบได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับงานเขียนแบบประเภทต่าง ๆ ได้ รวมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงานไม่ว่าจะเป็น โต๊ะเขียนแบบ หรือ โต๊ะดราฟแบบ


      การเขียนแบบ (Technical drawing, drafting or drawing) หมายถึง วิธีการเขียนถ่ายทอดความคิดของผู้ออกแบบลงบนกระดาษอย่างเป็นระเบียบแบบแผน   เพื่อให้บุคคลได้เข้าใจโดยไม่จำกัดระยะเวลาในการศึกษาทำความเข้าใจ การเขียนแบบเป็นภาษาอย่างหนึ่งที่ใช้กันในงานช่างหรืองานอุตสาหกรรม  เป็นภาษาที่ถ่ายทอดความคิดหรือความต้องการของผู้ออกแบบไปให้ผู้อื่นได้ทราบ   และเข้าใจได้อย่างถูกต้องไม่คลาดเคลื่อน โดยแบบที่เขียนขึ้นจะเป็นสื่อกลางที่จะนำความคิดไปสร้างได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพตรงตามความต้องการ อย่างไรก็ตามเพื่อให้ได้ความเข้าใจที่ตรงกันการเขียนแบบจะต้องเป็นภาษาสากล  โดยเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ และรูปแบบต่าง ๆ   จะต้องเข้าใจได้ง่าย แม้แต่ผู้ที่ไม่ได้ศึกษาวิชาเขียนแบบก็สามารถเข้าใจได้พอสมควร


ปัญหาของนักเขียนแบบหลายๆคน ยังคงมีปัญหาเดียวกันนั่นก็คือ โต๊ะเขียนแบบแบบไหนดี  และ โต๊ะเขียนแบบทำอะไรได้บ้าง ?  หรือโต๊ะดราฟแบบใหนดีถึงจะตอบโจทย์สำหรับการทำงาน 


โต๊ะเขียนแบบมีหน้าที่อย่างไร ?

โต๊ะเขียนแบบ เป็นโต๊ะที่ใช้สำหรับยึดติดกระดาษเขียนแบบ ใช้ร่วมกับไม้ทีและฉากสามเหลี่ยม ตลอดจนวางเครื่องมือเขียนแบบอื่น ๆ ลักษณะรูปร่างโดยทั่วไปมีโครงสร้างเป็นเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมมีกระดานที่ยึดติด กับตัวโต๊ะ เอียงท ามุมกับตัวกระดานโดยทั่วไปเป็นไม้อัดที่ปิดทับด้วยวัสดุที่ผิวเรียบ เช่น โฟไมก้า, เมลามีน เป็นต้น พื้นผิววัสดุปิดทับจะเป็นผิวด้าน กระดานรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีหลายแบบหลายขนาด เช่น ขนาด 40 x 60 เซนติเมตร , ขนาด 60 x 100 เซนติเมตร, ขนาด 80 x 120 เซนติเมตร เป็นต้น ที่ขอบกระดานทั้งสี่ด้านต้องเรียบตรง และได้ฉากกัน
โต๊ะเขียนแบบมีหลายแบบหลายประเภทและหลากหลายรูปแบบตามการใช้งานและความถนัดของตามแต่ละบุคคล


โต๊ะเขียนแบบทำอะไรได้บ้าง ?

 สามารถควบคุมการปรับเอียงของโต๊ะได้ 1 ด้าน
 สามารถควบคุมการปรับความสูงได้ด้วยมือหรือเท้า
สามารถปรับตำแหน่งกระดานให้อยู่ในแนวตั้งได้
มีโคมไฟ
 มีอุปกรณ์ประกอบในการเขียนแบบ

โต๊ะดราฟแบบคืออะไร ?

โต๊ะดราฟแบบคือโต๊ะที่มีแผ่นกระจกกั้นระหว่างกลางแล้วมีไฟส่องลงทำมาให้เห็นแบบเป็นโครงเส้นแล้วสามารถเขียนตามแบบได้อย่างชัดเจนโดยแสงที่ส่องลงมาจะเห็นเส้นของแบบ หรือก็คือการคัดลอกรูป ลอกแบบ หรือร่างแบบให้ออกมาเหมือนกับงานต้นฉบับมากที่สุด หรือลอกเลียนแบบออกมาให้ใกล้เคียงกับต้นฉบับมากที่สุดนั่นเอง


สมใจได้มองเห็นถึงปัญหาของนักเขียนแบบจึงเกิดไอเดียขึ้นมาว่า ถ้าสามารถนำโต๊ะเขียนแบบสมใจ และ โต๊ะดราฟสมใจมาผมผสานให้อยู่ในโต๊ะเดียวกันน่าจะเหมาะกับการทำงานสำหรับนักเขียนแบบมืออาชีพและนักเขียนแบบที่เริ่มต้นในการเขียนแบบซึ่งราคาสามารถเข้าถึงได้ทุกกลุ่มลูกค้าและสามารถใช้งานได้ตอบโจทย์หลากหลายรูปแบบ


โต๊ะเขียนแบบ ยี่ห้อ Mastex 

พิเศษกว่าโต๊ะเขียนแบบรุ่นอื่นๆ เพราะเป็นการนำเอา โต๊ะเขียนแบบและโต๊ะดราฟมาอยู่ในโต๊ะเดียวกันหรือเรียกว่า 2 in 1 นั่นเอง

โต๊ะเขียนแบบ ยี่ห้อ Mastex เรียกว่าครบจบในโต๊ะเดียว เพราะมาพร้อมกันอุปกรณ์สำหรับการเขียนแบบและการดราฟ แบบครบวงจร

โต๊ะเขียนแบบMastex มาพร้อมกับอุปกรณ์เขียนแบบทุกชนิด

โต๊ะเขียนแบบ โต๊ะดราฟไฟ
เก้าอี้เขียนแบบ
กระดานเขียนแบบ
ไม้ทีเลื่อน
เทมเพลท
กล่องไฟ Light Box

สมใจได้มีสินค้าหลากหลายประเภทและหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น โต๊ะเขียนแบบสมใจ หรือ โต๊ะดราฟมีไฟสมใจ หรืออุปกรณ์ต่างๆที่ตอบโจทย์สำหรับงานออกแบบทั้งสำหรับมือใหม่และมืออาชีพที่ครบวงจร ไว้ให้เลือกอย่างมากมายเรียกว่าสำหรับนักออกแบบมือใหม่และมืออาชีพสามารถจัดหาอุปกรณ์ได้อย่างครบรูปแบบรวมไปถึงมีโต๊ะเขียนแบบ Mastex เป็นการผสมผสาน ระหว่างโต๊ะเขียนแบบและโต๊ะดราฟ แบบ 2 IN 1 จำหน่าย ครบจบในที่เดียวที่สมใจ 


 การเขียนแบบมีความสำคัญเป็นอย่างมากในงานช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา เพราะแบบเป็นภาษาสากลที่ใช้แสดงหรือสื่อความหมายระหว่างวิศวกรกับช่างเทคนิค เพื่อถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ ให้เป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นงาน หรือเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่นำมาใช้งานรอบ ๆ ตัวเรา ซึ่งในแบบงานนั้นจะต้องกำหนดรายละเอียดให้ครอบคลุม ขนาด รูปร่างวัสดุที่ใช้ และลักษณะของผิวงานนั้นๆ โดยมีวิวัฒนาการมาจากยุคโบราณ และได้มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อย ๆ ปัจจุบันเราได้นำเอาเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกแบบเขียนแบบแต่การเขียนแบบด้วยมือก็ถือว่ายังคงเป็นที่นิยมอยู่อย่างมากในปัจจุบัน


กล่าวโดยสรุปการเขียนแบบมีวิวัฒนาการมาอย่างยาวนาน และได้รับการยอมรับว่าเป็นภาษาสากลที่ใช้ในการสื่อสารภาษาหนึ่งที่สามารถเข้าใจได้ทุกชนชาติ มีความสำคัญและความจำเป็นต่องานช่างศิลป์ ช่างอุตสาหกรรมในปัจจุบัน การเขียนแบบเป็นสาขาวิชาหนึ่งที่ใช้ในงานออกแบบทุกแขนง เพื่อแสดงรูปร่างลักษณะและรูปร่างขนาดของสิ่งของเป็นการแสดงให้เห็นภาพอย่างถูกต้อง

ทั้งลักษณะรูปร่างขนาด ดังนั้นการเขียนแบบจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ขาดไม่ได้ในงานช่างและงานสร้างสรรค์ต่าง ๆ เรียกได้ว่าวิชาเขียนแบบเป็นหัวใจของงานช่างทุกแขนง


 ซื้อสินค้า..คลิ๊กเลย 

บทความที่เกี่ยวข้อง
ปากกาเน้นข้อความ เลือกยังไง ให้ได้ประโยชน์
ปากกาสีเน้นข้อความ ล้วนมีประโยชน์เพราะการใช้สีไฮไลท์ที่แตกต่างกันนั้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจดจำและการอ่านหนังสือที่แตกต่างกัน
10 May 2024
 ขาตั้งสำหรับวาดรูปควรเลือกแบบใหนดี
ขาตั้งวาดรูปแบบไหนดี,วิธีเลือกขาตั้งวาดรูป, ขาตั้งถูกและดีมีอยู่จริง ที่สมใจ
26 Apr 2024
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy